top of page

Vanliga Fotsmärtor och Diagnoser

Bunion_(cropped) (1).png
Bunion_(cropped) (1).png

Hallux Valgus

Medicinskt är hallux valgus ett vanlig fotproblem där stortån är sned och pekar mot de andra tårna. Ibland kan det också bildas en knöl på sidan av foten eftersom tåleden trycks utåt. Detta område kan ömma eller göra ont, t.ex. om slemsäcken i området svullnar och blir irriterad. Trånga skor kan öka symtombilden.

 

Ur ett funktionellt perspektiv kan orsakerna till denna diagnos kan vara för trånga skor, men också nedsatt postural styrka genom hela kedjan med fokus på höfterna (iliopsoas), då kroppen gärna kompenserar med utåtvridna fötter vilket ökar risken för Hallux Valgus utvecklar sig. 

Den moderna skon är ofta kon-formad och trycker stortån mot en hallux-valgus position och många utvecklar problematiken. Detta ses ofta i kombination med ett sänkt främre fotvalv och kan även leda till hammartå.

I många fall går det att träna upp styrkan  i foten och skapa en neutral stortåposition genom behandling, rehabövningar, tåseparerare och breda skor. Ibland har det gått så långt att operation är enda lösningen.

Hammartå

Hammartå är ungefär lika vanligt som Hallux valgus. En potentiell orsak till att detta uppstår är att ha använt för trånga skor med smal tåbox. Risken är större om hälen är högre och det finns ett tydligt drop i skon. Även om man trycker ner fötterna i en sko som är en storlek för liten. 

Vid detta tillstånd så blir musklerna förkortade och tåflexorerna väldigt svaga. De blir extra svaga om skon dessutom har en “toe-spring”. Eftersom foten nu blir kortare än menat så blir understödsytan för liten och tårna kan absolut inte fungera som de naturliga hävarmar de ska vara vid frånskjutet i gångsteget. Eftersom tårna nu inte tar sin del av belastningen kommer detta uteslutande leda till ökad belastning på metatarsalhuvudena och plantar fascian. Detta ökar såklart risken för fler symtom i fötterna.

plantar fasciit.png

Plantar Fasciit

Plantarfascian återfinns under foten och “växer samman” med hälsenan och tårna. Plantar fascians två huvudsyften är att absorbera ca 17% av kraften vid markkontakt i gångcykeln och att skapa en rigid fot genom de longitudinella fotvalvet vid frånskjut i gångcykeln. Detta för att foten ska kunna vara en stabil hävstång mot resten av benets kraftutveckling (glut max/hamstring etc).

När fotens inneboende biomekanik och muskelstyrka i tårna slutar fungera optimalt så hamnar mer och mer belastning i plantarfascian. Plantarfascian försöker då desperat bibehålla ett naturligt fotvalv. Detta är en anledning till att det är vanligare att människor med kollapsade låga fotvalv har smärtor i plantarfascian än personer med höga fotvalv. Om du har högt fotvalv så har du sannolikt också ett bakåttippat bäcken och mer belastning mot hälen i stående (kan ge liknande symtom).

Ur ett funktionellt perspektiv är en  vanlig delorsak till symtom i plantarfascian en stel stortåled. Om inte full rörlighet tas ut i stortån förlängs hela hävarmen för plantarfascian från häl > 1a metatarsalens huvud (som det ska vara) till häl > distala falangen. Se bilden till vänster för en visuell representation av skillnaden i hävarmslängd. 

Plantarfascian blir genom sin anatomi väldigt beroende av rörliga och starka tår, extra viktig är stortån!

Mortons Neuroma & Metatarsalgi

Metatarsalgi eller framfotssmärta är relativt vanligt fotproblem. Smärtan placerar sig i framfoten. 

Orsaker kan vara hållningsrelaterade där onormalt mycket vikt hamnar på framfoten och postural styrka som lyfter fotvalvet saknas så att det främre transversella fotvalvet kollapsar.

En annan vanlig orsak är skor med smal och konkav tåbox, förhöjd häl och toe-spring som i princip tvingar fram en kollaps av främre fotvalvet ur ett biomekaniskt perspektiv.

Mortons Neurom ter sig relativt likt, men sitter klassiskt mellan 2:a och 3:e tån. Skillnaden är att vid detta tillstånd så kläms en nerv. 

Dessa tillstånd kan kräva en pelott för lindring och allvarligare fall kan behöva opereras, tåseparerare kan också ge lindring. Detta löser dock inte grundorsaken vilket är att byta skor och börja korrigera/träna upp den naturliga fotfunktionen igen. 

 

mortons neuroma.png

Fotsmärta & diagnoser i fötterna är vanligt, nedan följer fler symtom

Vi hjälper även med hälsenebesvär, gubbvad, tibialis posterior syndrom, peroenustendinopati, hälsporre, låga fotvalv, höga fotvalv, plattfot, hallux rigidus, etc. Kontakta oss om du är osäker! 

bottom of page